Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste
soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Wat voor soorten Asbest zijn er? 

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee groepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder Crocidoliet (blauwe asbest), Amosiet (bruine asbest), Anthophylliet (geel), Tremoliet (grijs) en Actinoliet (groen)

De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90% was Chrysotiel/wit asbest. Verder is er Amosiet/bruin asbest en Crocidoliet/blauw asbest gebruikt. (samen 10%) Bruin en blauw asbest behoren tot de Amfiboolgroep die gevaarlijker is dan Serpentijngroep.

Verwerking van asbest

Asbest werd zonder of met een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Door te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips was het asbest eenvoudig te verwerken tot allerlei producten. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. Asbesthoudende materialen zijn in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Toepassing in Nederland

In Nederland werd ruim 80% van de geïmporteerde asbest verwerkt tot asbestcementproducten (zoals golfplaten en waterleidingbuizen). Daarnaast werd het mineraal toegepast in rem- en frictiemateriaal, als isolatiemateriaal, als hittebestendig textiel, in brandwerende platen, in onderlagen van vloerbedekkingen en in pakkingen en filters van de chemische- en voedingsmiddelen industrie. Geschat wordt dat er zo’n 3.500 verschillende producten zijn waarin asbest is verwerkt.

Gezondheidsrisico’s

Uit onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee brengt.

Asbestvezels kunnen wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Bron: Kenniscentrum Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MIL)     

 

Pin It on Pinterest