Ecologische Quickscan

Ecologische Quickscan

Iedereen die voornemens is een gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de Wet natuurbescherming. Hierbij is het verplicht om te onderzoeken of er in het plangebied beschermde plant -en diersoorten voorkomen. Dit wordt gedaan met een Ecologische Quisckscan, ook wel een Quickscan Flora en Fauna genoemd.

Middels een Quickscan Flora en Fauna wordt onderzocht of beschermde soorten in de omgeving van een het plangebied voorkomen.

Ecologische Preventie Check

Ook bij een asbestsanering kan u dus te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming. Doormiddel van een Ecologische Preventie Check kan de DIA (deskundig inventariseerder asbest) tijdens de asbestinventarisatie al bepalen of een ecologisch onderzoek noodzakelijk is.

Bij een Ecologische Quickscan wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan (natuur)wetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden worden verwacht.

Aanvullend ecologisch onderzoek

Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. Ook worden de vervolgstappen bepaald die nodig zijn om uw activiteit door te kunnen laten gaan.

 

Quickscan Flora en Fauna

Een Ecologische Quickscan kan het hele jaar door uitgevoerd worden en kunnen wij vlot voor u verzorgen. Bij een aanvullend ecologisch onderzoek moet over het algemeen gedurende een langere periode onderzoek gedaan worden naar de beschermde soorten. Het is daarom van belang om de Quickscan Flora en Fauna in een vroeg stadium uit te laten voeren om er voor te zorgen dat u project geen vertraging oploopt.

 

Vrijblijvend Contact

Neem vrijblijvend contact met ons om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen! Een ecologisch onderzoek combineren wij vaak met een asbestinventarisatie en een verkennend bodemonderzoek waardoor u alles bij één partij kunt onderbrengen. Dit scheelt in de kosten en hierdoor blijft het ook voor u overzichtelijk.

 

Pin It on Pinterest