Algemene voorwaarden

Bij alle werkzaamheden uitgevoerd door Best4best is De Nieuwe Regeling 2011, Rechts- verhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing. Deze regeling maakt nadrukkelijk onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden en is dus nadrukkelijk van toepassing op onze diensten en adviezen.

De DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 56/2013.

Bekijk of download de algemene voorwaarden in onderstaande PDF Viewer.

Pin It on Pinterest