Partijkeuring AP04

Een partijkeuring AP04 (analyses volgens de AP04 methode) is een kwaliteitsbepaling voor een partij grond. Dit komt vaak voor bij (ver)bouwlocaties, wanneer er grond afgevoerd moet worden. Grond wat bij graafwerkzaamheden vrijkomt mag namelijk niet zomaar op een andere plaats worden hergebruikt. Op basis van het ‘Besluit bodemkwaliteit’ ben je verplicht om de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken voordat de grond ergens anders mag worden gebruikt. Dit wordt een partijkeuring (AP04) genoemd

Bij een partijkeuring wordt een partij grond onderzocht op milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden. Met andere woorden: is de grond schoon of verontreinigd? Dit kan een reeds ontgraven partij in een depot zijn, maar ook een partijgrond wat nog onderdeel van de bodem is en ontgraven gaat worden (een in-situ partijkeuring). Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden dan de toepassingsmogelijkheden van het materiaal bepaald, zodat een afzetlocatie kan worden gezocht.

Een partijkeuring wordt door onze gecertificeerde veldwerkers uitgevoerd conform de BRL SKIB 1000, protocol 1001. Hierbij worden meerdere boringen over de gehele partij grond geplaatst. Hierdoor wordt een representatief monster verkregen van de partij, wat vervolgens door het geaccrediteerde laboratorium onderzocht wordt op verontreinigingen zoals bijvoorbeeld lood, olie en asbest.

Op basis van de uitslag van het laboratorium mag de grond gebruikt worden voor de volgende doelen:

– Schone grond, mag overal toegepast worden.

– Licht verontreinigd, kan als industriegrond of woongrond gebruikt worden.

– Sterk verontreinigd, moet schoongemaakt of afgevoerd worden.

Partijkeuring uitgevoerd door best4best

Pin It on Pinterest