Maritiem, Offshore en IHM

Asbest in de maritieme branche

Booreilanden, kraanschepen, zeeschepen en boten voor de pleziervaart. Heeft u iets met de maritieme- en offshore wereld? Best4best in ieder geval wel! Jarenlang werd veel installatiewerk verricht op diverse zeeschepen. Dat heeft behalve deskundigheid, ook een zekere engagement opgeleverd met deze branche. In veel havens en op scheepswerven wordt tegenwoordig om een asbestveilig of asbestvrij verklaring gevraagd. Dat terwijl juist in deze sector –ook in het recente verleden– veel asbest verwerkt is. Met ons Procescertificaat Asbestinventarisatie (SC540) kunnen wij een gedegen inventarisatie uitvoeren. Of het nu om een groot offshore object gaat of een klein schip: Best4best zet haar ervaring en expertise graag in voor u als eigenaar, scheepswerf of gebruiker en staat garant voor flexibiliteit en een snelle service.

 

Inventory of Hazardous Materials (IHM)

Naast asbest kunnen er diverse andere gevaarlijke stoffen zoals: PCB’s, lood, kwik, keramische vezels etc. aanwezig zijn op een schip. Dit heeft er toe geleid dat in 2013 de EU-raad en het parlement de Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013) heeft aangenomen. Dit betekent dat rederijen en scheepseigenaren, die onder de vlag van een lidstaat van de Europese Unie varen, beschikken over de Inventory Hazardous Materials (IHM). Dit komt er op neer dat er per schip volledig in kaart wordt gebracht in welke toepassingen of substanties gevaarlijke stoffen bevatten.

De verordening (nr. 1257/2013) is van toepassing op zeeschepen met een tonnage van 500GT (gross tonnage) of hoger. Bij nieuwbouwschepen of schepen waar het bouwcontract na de toepassingsdatum van de verordening is, is de Scheeps Recycling Verordening van toepassing. Uit de Inventory Hazardous Materials komt het IHM-certificaat. Dit certificaat geeft aan welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn op een schip en waar deze stoffen aanwezig zijn. De Inventory of Hazardous Materials wordt gedurende de gehele levenscyclus van het schip meerdere malen uitgevoerd waardoor rederijen en scheepseigenaren de risico’s voor haar medewerkers en het milieu verkleinen door middel van het IHM-certificaat.

Meer weten over de Inventory of Hazardous Materials? Best4best beschikt over twee Hazmat-experts en kan u er alles over vertellen. Neem daarom gerust contact met ons op!

Pin It on Pinterest