Ons team

Best4best bestaat uit een team van vakkundige en flexibele mensen die praktijkgericht omgaan met de vraagstukken rondom Asbest.

Hidde Visser Tel: 06-53895001
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Approved HazMat Expert (IHM)
  • EPA Adviseur (Energie Prestatie Advies)
  • Ecologie
Mathijs Visser Tel: 06-39013718
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)
  • Bodemonderzoek
  • Partijkeuringen
Wessel Hibma Tel: 06-18014156
  • Administratie
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Certificering

Best4best is gecertificeerd volgens het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ (SC540). In deze regeling worden de competentie-eisen beschreven voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in gebouwen en/of objecten uitvoeren. De regeling wordt beheerd door de Stichting Certificatie. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van SZW om de regeling te mogen uitvoeren.

Wat is het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ (SC540)?

Het certificatieschema ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ (SC540) is de certificatieregeling voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in gebouwen en/of objecten uitvoeren. Deze schema’s zijn onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. In het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ staat een zorgvuldige beschrijving voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object.

Pin It on Pinterest