Bodemonderzoek door best4best

Wanneer een bodemonderzoek?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een bodemonderzoek uit te laten voeren:

– Als u wilt (ver)bouwen is een bodemonderzoek bijna altijd een vereiste voor de vergunningaanvraag. Als u gaat verbouwen en/of slopen is een Asbestinventarisatie vaak ook verplicht. Doordat wij dit kunnen combineren worden de kosten voor u gedrukt en heeft u één partij die alles voor u kan regelen

– Als u een locatie wilt kopen of verkopen

– Bij een bestemmingsplanwijziging

– Bepalen van een ‘nulsituatie’. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van bedrijfsactiviteiten of het aangaan van een huurovereenkomst.

Wilt u weten of het verplicht of wenselijk is om een bodemonderzoek uit te laten voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Bodemonderzoek door best4best

Wat is een bodemonderzoek?

Het belangrijkste doel van een verkennend bodemonderzoek is om vast te stellen dat de bodem niet is verontreinigd. Bij een bodemonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater onderzocht. Het resultaat van een bodemonderzoek is een duidelijke rapportage die kan dienen als ‘schone grond verklaring’ of, als er een verontreiniging geconstateerd is, kan leiden tot een bodemsanering of een beheersing van de verontreiniging. Als er een verontreiniging geconstateerd is dan wordt het verkennend bodemonderzoek ingezet om te bepalen in welke mate dit zo is. Aan de hand hiervan kan worden bepaald hoeveel grond er verwijderd moet worden voordat er bijvoorbeeld gebouwd mag worden op de grond.

Om een goed bodemonderzoek uit te voeren is een juiste onderzoeksopzet en uitvoering uiterst belangrijk. Best4best is zelf gecertificeerd op basis van de BRL SIKB 1000 (partijkeuring), 2000 (bodemonderzoek) en ISO9001. Met onze eigen gecertificeerde veldwerkploeg hebben wij alles binnen ons Friese bedrijf om voor u een gedegen bodemonderzoek uit te voeren. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen, van groot tot klein kunnen bij ons terecht.

Hoe wordt een bodemonderzoek uitgevoerd?

Bij een bodemonderzoek wordt de bodem onderzocht aan de hand van een vooraf opgesteld onderzoeksopzet (NEN 5740) en een uitgevoerd vooronderzoek (NEN 5725). Dit is afhankelijk van de kenmerken van de locatie en hoe groot de te onderzoeken locatie is. De grond wordt bemonsterd door op meerdere locaties grondboringen te doen. Van deze opgeboorde grond worden zorgvuldig monsters genomen en samengesteld die vervolgens op bodemverontreiniging onderzocht worden door het geaccrediteerde laboratorium.

Ook het grondwater wordt onderzocht op verontreinigingen door het plaatsen van een pijlbuis tot onder de grondwaterstand. Het grondwater wordt vervolgens bemonsterd en onderzocht door het laboratorium.

Asbest in bodemonderzoek

Asbest in de grond is ook een veel besproken onderwerp. Afhankelijk van de locatie kan het ook nodig zijn om asbest in de bodem te onderzoeken.

Asbest is veel gebruikt in gebouwen en op daken. Na verloop van tijd gaan de asbestdaken verweren en kunnen asbestvezels vrijkomen die vervolgens in de grond belanden. Ook bij sloopwerkzaamheden in het verleden is het veelvuldig voorgekomen dat asbest in de grond is beland door onzorgvuldig slopen of is het asbesthoudend materiaal en puin gebruikt als erfverharding of om sloten mee te dempen.

Best4best heeft alle specialistische kennis in huis om een asbestonderzoek snel en doeltreffend uit te voeren, volgens de wettelijke normen NEN 5707 of 5897.

Door onze ervaring en kennis van asbest in gebouwen en asbest in de bodem zijn wij een pragmatische partij die u van A tot Z kan begeleiden en ontzorgen. Dat bespaart u veel tijd en zorgt dat u zo snel mogelijk weer verder kunt met uw werkzaamheden.

Pin It on Pinterest