Chroom-6

Chroom-6 

Wilt u weten of er Chroom-6 houdende verf is gebruikt op het object waar u bewerkingen aan wilt doen, zoals schuren, slijpen of vervangen? Neem dan contact met ons op. Chroom 6 komt in veel meer gevallen voor dan vooraf vaak wordt gedacht.  Wij onderzoeken voor u of er Chroom-6 houdende verf aanwezig is en maken hier een heldere rapportage van. Naast het vaststellen van Chroom-6 kunnen wij ook het hele traject van inventarisatie tot sanering begeleiden.

Wat is Chroom-6?

Chroom is een metaal wat voorkomt in de vormen Chroom-0, Chroom-3 en Chroom-6. De gedachte die bij de meeste mensen op zal komen bij chroom zijn de glimmende uitlaten, sturen en andere metalen, dit is Chroom-0. Een andere vorm van Chroom is Chroom-3, dit komt voor in onze voeding en is dan ook niet schadelijk voor de gezondheid. Dan is er nog het kankerverwekkende Chroom-6, oftewel Chroom VI.

 

De eigenschap van Chroom-6

De eigenschap van Chroom-6 is dat het altijd heel snel verbindingen aangaat met een andere stof. Chroom-6 komt dan ook niet als puur Chroom-6 voor maar altijd in verbinding met een andere stof. Doordat Chroom-6 zo gemakkelijk verbindingen aangaat met andere stoffen is het veel toegepast in verf. In verf heeft Chroom-6 wenselijke eigenschappen, het beschermt namelijk goed tegen corrosie. Om die reden is het in het verleden ook veel toegepast. Chroom-6-houdende verf is in het verleden veel gebruikt bij bijvoorbeeld het onderhoud van militair materieel bij defensie, bruggen, balkonhekken, lantaarnpalen, stalen kozijnen, treinen en schepen.

De gevaren van Chroom-6

Doordat Chroom-6 zich makkelijk hecht aan andere materialen, hecht het zich ook gemakkelijk aan lichaamscellen. Mensen kunnen Chroom-6 via de lucht inademen, inslikken of het kan via de huid binnen dringen. Doordat het zo gemakkelijk verbindingen aangaan komt het bij bewerking van het Chroom VI houdende materiaal snel vrij en in het lichaam terecht. Chroom-6 komt vrij bij schuren, slijpen, zagen, branden en bij het aanbrengen van de verf.

Eenmaal in het lichaam zal het lichaam proberen de Chroom-6 verbinding om te zetten in een ‘natuurlijke’ Chroom-3 verbinding waarna het uitgescheiden wordt door het lichaam. Wanneer deze ‘omzetting’ binnen een lichaamscel plaatsvind kan er schade aan de cel ontstaan. Door deze beschadiging van de cel kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld het DNA wat kan leiden tot kanker of auto-immuunziekten.

Waar is Chroom-6 in gebruikt?

Chroom-6 is veel gebruikt in verf op schepen, treinen, vliegtuigen en bruggen, maar ook op hout en plastic waardoor het ook in veel bouwmaterialen voorkomt. In verf is het Chroom-6 vaak terug te vinden in de grondlaag maar ook in aflaklagen. Doordat een Chroom-6 houdende verflaag ‘zelfhelend’ is bij een beschadiging, is het al decennia lang bij uitstek de beste verflaag voor militairmateriaal zoals vliegtuigen. Bij vliegtuigen is het namelijk van levensbelang is dat er geen corrosie op het vliegtuig komt.

Wat is een Chroom-6 onderzoek?

Om de aanwezigheid van Chroom-6 vast te kunnen stellen moet het verdachte materiaal bemonsterd worden doormiddel van een materiaal monster. Hierbij zullen met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen de verflagen bemonsterd worden. Het materiaal monster van de verf zal vervolgens door een erkend laboratorium geanalyseerd worden.

Bij de monstername worden alle verflagen op een vastgestelde locatie bemonsterd. Denk hierbij aan de grondverf en bijvoorbeeld 2 (of meerdere) verschillende laklagen over elkaar heen. In enkele gevallen kan op verzoek een specifieke verlaag bemonsterd worden mits de verflagen hier geschikt voor zijn.

Naast het officieel bemonsteren en rapporten van de Chroom-6 verdachte materialen kunnen wij voor u op locatie ook een Quickscan doen. Doormiddel van een speciale testkit kunnen wij terplekke indicatief inventariseren of er Chroom-6 aanwezig is. Dit kan zonder een materiaal monster te nemen, de testkit werk namelijk op basis van een testvloeistof die doormiddel van kleurverandering reageert op een Chroom-6 houdende toepassing. Om definitief vast te stellen of er Chroom-6 aanwezig is en hiervan een rapport op te stellen zal altijd een materiaal monster genomen moeten worden.

Pin It on Pinterest