MILIEUKUNDIG ADVIES

Realistisch onderzoek
Alleen al het woord ‘asbest’ laat bij de meeste mensen alle alarmbellen rinkelen. Asbest kan dan ook erg schadelijk zijn voor uw gezondheid. Gelukkig zij de risico’s op blootstelling aan asbest prima te beheersen.

Door op een nuchtere en realistische manier te onderzoeken waar asbest zit. En op basis van deze feiten maatregelen te treffen.

Asbestinventarisatie volgens SC540 norm
Best4best is gecertificeerd volgens SC540 norm om asbestinventarisaties uit te voeren. Tijdens een asbestinventarisatie nemen wij materiaalmonsters van de aanwezige asbestverdachte materialen. In een geaccrediteerd laboratorium volgt onderzoek van de monsters. Wat volgt is een helder en begrijpelijk milieukundig advies. Een startpunt voor verdere bouw- en/of sloopplannen van uw woning, bedrijfspand of offshore object.

Uw keuze voor Best4best!
• Deskundig onderzoek volgens SC540 certificering
• Heldere en realistische rapportage
• Praktijkgerichte en flexibele houding
• Eén vast aanspreekpunt
• Eerlijke prijsstelling, ook bij calamiteiten

Neem vandaag nog contact met ons op!