Beheersbare risico’s
Een asbestveilige omgeving, dat is waar Best4best naar streeft. Asbesthoudend materiaal brengt nu eenmaal bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee. Risico’s die weliswaar goed te beheersen zijn, zolang er maar op een verantwoorde en realistische manier mee om wordt gegaan. En juist daarin slaagt Best4best zo goed: omdat wij gewend zijn aan de dagelijkse praktijk.

Certificering SC540
In Nederland is sinds 1 juni 2008 de certificering SC540 van kracht. In deze regeling worden de competenties beschreven voor inventarisatiebedrijven. Best4best is een deskundig en gecertificeerd bedrijf, dat onafhankelijke asbestinventarisaties uitvoert. Deze certificering geeft invulling aan de wettelijke regelgeving omtrent asbestinventarisatie.

Heldere rapportage
Tijdens een asbestinventarisatie neemt Best4best materiaalmonsters van de aanwezige asbestverdachte materialen. In een geaccrediteerd laboratorium volgt onderzoek van de monsters. De onderzoeksresultaten worden vervolgens uitgewerkt in een heldere rapportage met alle benodigde informatie en een plan van aanpak.

MILIEUKUNDIG ADVIES

Realistisch onderzoek
Alleen al het woord ‘asbest’ laat bij de meeste mensen alle alarmbellen rinkelen. Asbest kan dan ook erg schadelijk zijn voor uw gezondheid. Gelukkig zij de risico’s op blootstelling aan asbest prima te beheersen.

lees verder
PROJECTBEGELEIDING

Projectmanagement
Een asbestinventarisatierapport of risicobeoordeling is een ding. Maar Best4best gaat graag een stap verder voor u. Een inventarisatierapport is immers een aanzet tot een reeks acties. Acties die tijd kosten, tijd die u wellicht niet heeft.

lees verder
VERGUNNINGAANVRAAG

Bouw en sloop
Bij verbouwen of slopen van woningen en panden is vaak een vergunning nodig. Dat geldt zeker als er sprake is van aanwezigheid van asbestmateriaal. Vaak is het een hele klus om de juiste formulieren bij elkaar te zoeken

lees verder