ONDERZOEKSCATEGORIEƋN

De typering van asbestinventarisaties
De typering van asbestinventarisaties is beschreven in het document SC540. Dit document vormt de basis voor het certificatieproces asbestinventarisatie. Alle gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijven moeten volgens de SC540 werken.

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

  1. Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiƫle risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)
  2. Aanvullend destructief onderzoek (Type B). Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het met name om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.
  3. Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A . De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling NEN 2991 Type 0 (nul)
Soms wordt voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, een beperkte inventarisatie conform NEN 2991 uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek kan worden gedaan in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt.

De resultaten van deze inventarisatie dienen vastgelegd te worden in een rapport. Het resultaat van dit zogenoemde type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen. Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A of type G inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

De uitvoering van een Type 0 onderzoek valt niet onder de SC540. Als hulpmiddel zijn richtlijnen voor de aanbesteding van asbestinventarisatie beschikbaar. Ook is een checklist voor de beoordeling van asbestinventarisatierapporten beschikbaar.

Bron: Kenniscentrum Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MIL)