CERTIFICERING

sc540Best4best is gecertificeerd volgens de SC540. In deze regeling worden de competentie-eisen beschreven voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in gebouwen en/of objecten uitvoeren. De regeling wordt beheerd door de Stichting Certificatie. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van SZW om de regeling te mogen uitvoeren.

Wat is de SC540?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 maart 2008 het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) met ingang van 1 juni 2008 bindend verklaard. Deze schema’s zijn onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. Het certificatieschema SC540 is de certificatieregeling voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in gebouwen en/of objecten uitvoeren. In de SC540 staat een zorgvuldige beschrijving voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object.

Uw keuze voor Best4best!
• Deskundig onderzoek volgens SC540 certificering
• Heldere en realistische rapportage
• Praktijkgerichte en flexibele houding
• Eén vast aanspreekpunt
• Eerlijke prijsstelling, ook bij calamiteiten

Neem vandaag nog contact met ons op!