MARITIEM & OFFSHORE

Asbest in de maritieme branche
Booreilanden en kraanschepen, zeeschepen en boten voor de pleziervaart. Heeft u iets met de maritieme- en offshore wereld?

Best4best in ieder geval wel! Jarenlang werd veel installatiewerk verricht op diverse zeeschepen. Dat heeft behalve deskundigheid, ook een zekere engagement opgeleverd met deze branche.

Asbestveilig verklaring
In veel havens en op scheepswerven wordt tegenwoordig om een asbestveilig of asbestvrij verklaring gevraagd. Dat terwijl juist in deze sector –ook in het recente verleden– veel asbest verwerkt is. Met onze SC540 certificering kunnen wij een gedegen inventarisatie uitvoeren. Of het nu om een groot offshore object gaat of een gemoedelijk klein schip: Best4best zet haar ervaring en expertise graag in voor u als eigenaar of gebruiker.