Risicobeoordeling NEN 2991

Risicobeoordeling NEN 2991

Een NEN 2991 onderzoek, ook wel een blootstellingsonderzoek genoemd, wordt uitgevoerd om vast te kunnen stellen of er sprake is van een blootstellingsrisico aan asbestvezels. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een asbesthoudende toepassing beschadigd is door een calamiteit als brand of stormschade. Maar ook wanneer er per ongeluk werkzaamheden aan asbesthoudende toepassingen zijn uitgevoerd of als er asbesthoudende toepassingen in een pand aanwezig zijn die voor vezelemissie zouden kunnen zorgen zoals niet-hechtgebonden asbest.

Best4best heeft al het materiaal in huis, zoals een decontaminatie-unit en luchtpompen, om een NEN 2991 onderzoek uit te voeren. Met een NEN 2991 onderzoeken  wij aan de hand van lucht- en kleefmonsters of er sprake is van een blootstellingsrisico in een ruimte en geven we een gedegen en duidelijk advies.

Pin It on Pinterest